Lecturer eForm

Written by Super Admin.

#Borang L - Akademik 
1 Borang L1 - Justifikasi Kegagalan Melebihi 25%.pdf Muaturun
2 Borang L2 - Semakan Markah Pemeriksa Kedua.pdf Muaturun
3 Borang L3 - Semakan Markah Pemeriksa Ketiga.pdf Muaturun
4 Borang L4 - Permohonan Pertukaran AJK Peperiksaan Akhir.pdf Muaturun
5 Borang L5 - Permohonan Pertukaran Pengawas Peperiksaan Akhir.pdf Muaturun
6 Borang L6 - Kebenaran Membawa Skrip Jawapan Keluar UiTM Muaturun
7 Borang L7 - Kebenaran Bawa Skrip Jawapan Keluar KKB-UiTM.pdf Muaturun
8 Borang L8 - Penyerahan Skrip Jawapan Kepada Pemeriksa Kedua Muaturun
9 Borang L11 - Pemeriksa Peperiksaan Khas.pdf Muaturun
10 Borang L13 - Pembetulan Keputusan Peperiksaan.pdf Muaturun
11 Borang L14 - Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan AJK 1 & 2.pdf Muaturun
12 Borang L15 - Penghantaran Projek Akademik.pdf Muaturun
#Borang T (Portfolio Pembelajaran) 
1 Borang T1 - Gantian Seminar Muaturun
2 Borang T2 - Tempahan Bilik Kuliah Muaturun
#Borang Akademik (Lain-lain) 
1 Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan) Muaturun
2 Borang Kebenaran Membuka Kelas Seminar Kurang Daripada 10 Pelajar Muaturun
3 Borang Pembayaran Pendapatan Melalui Bank Muaturun
4 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
5 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
6 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
7 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
#Borang Audio Visual 
1 Borang Permohonan Perkhidmatan Staf Teknikal Muaturun
2 Borang Permohonan Pinjaman Peralatan Audio Visual Muaturun
3 Tatacara Peminjaman Peralatan Audio Visual dan Carta Alir Muaturun
4 Borang Tempahan Kerja Rekabentuk (Kegunaan Dalaman iCEPS sahaja) Muaturun