Staff eForm

Written by Super Admin.

#Borang PentadbiranMuaturun
1 Borang Cuti Gantian iNED Muaturun
2 Borang Cuti Rehat iNED Muaturun
3 Borang Keluar Pejabat Muaturun
4 Borang Pengiraan Cuti Gantian Muaturun
5 Borang Permohonan Bekerja Lebih Masa Muaturun
6 Borang Tempahan Ruang Muaturun
7 Borang Tempahan Kenderaan Muaturun
8 Borang Tempahan Makanan Muaturun
9 Borang Perubahan Waktu Bekerja (WBB) Muaturun
10 Borang Pemesanan Pengeluaran Barang-Barang (untuk Stor iNED) Muaturun
11 Borang Cuti Tanpa Rekod iNED Muaturun
12 Borang Keraian Rasmi Muaturun
13 Borang Pemantauan Seminar Muaturun
14 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
15 Borang Permohonan/Pembatalan Akses SIMS Muaturun
16 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
17 Borang Aduan Kerosakan Muaturun
18 Borang Pinjaman Peralatan (Pentadbiran) Muaturun
19 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
20 Borang Akuan Penerimaan Peralatan Muaturun
21 Borang Penghantaran Dokumen Muaturun
22 Borang Permohonan Pembelian Barangan Muaturun
23 Borang Penerima Honorium Muaturun
24 Borang Kerahsiaan Muaturun
25 Borang Pemilihan Kemudahan Klinik Panel Muaturun
26 Borang Pencalonan Timbalan Pengarah/ Ketua Pusat Pengajian (KPP)/Ketua Unit/Koordinator/ Penyelaras Muaturun
27 Borang Pemantauan Seminar (Mingguan) Muaturun
28 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin Muaturun
29 Borang Keluar Negara Muaturun
#Borang KewanganMuaturun
1 Borang Tuntutan Pemulangan Bil Panggilan Rasmi Telefon Bimbit Muaturun
2 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
3 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
4 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Muaturun
5 Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara Muaturun
6 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Muaturun
#Borang Unit KualitiMuaturun
1 Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Muaturun
2 Borang Pelupusan Dokumen Kualiti Muaturun
3 Borang Tindakan Pencegahan Muaturun
4 Borang Tindakan Pembetulan Muaturun
5 Borang Daftar/Lupus Rekod/Borang Muaturun
6 Senarai Semak Audit Muaturun
7 Nota Auditor Muaturun
8 Borang Laporan Ketidakpatuhan Dan Log Audit Muaturun
9 Rekod Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
10 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
#Borang Jabatan Teknologi Pembelajaran, Penyelidikan & Inovasi (JTPPI)Muaturun
1 Borang Pinjaman Peralatan ICT Muaturun
2 Borang Penyelenggaraan ICT Muaturun
3 Borang Inventori ICT Muaturun
4 Borang Permohonan Akses Pintu Keselamatan Muaturun
5 Borang Permohonan Kelulusan Projek IT (Pembangunan Sistem/Change Request) Muaturun
6 Borang Permohonan Perkhidmatan Multimedia Muaturun
7 Borang Permohonan Perkhidmatan Staf Teknikal Muaturun
8 Borang Permohonan Tempahan Penggunaan Studio Rakaman Video dan Audio Muaturun
9 Tatacara Peminjaman Peralatan Audio Visual dan Carta Alir Muaturun
10 Borang Tempahan Makmal Komputer Muaturun
11 Borang Permohonan Perisian Muaturun
#Borang Jabatan Pemasaran, Pengambilan Pelajar & APELMuaturun
1 Borang Permohonan Akses IIS Intake Muaturun
#Borang PSPPMuaturun
1 Borang Arahan Kerja Pereka (Kegunaan Dalaman iNED sahaja) Muaturun