Staff eForm

Written by Super Admin.

#Borang Pentadbiran & Sumber ManusiaMuaturun
1 Borang Keluar Pejabat Muaturun
2 Borang Cuti Rehat iCEPS Muaturun
3 Borang Cuti Tanpa Rekod iCEPS Muaturun
4 Borang Cuti Gantian iCEPS Muaturun
5 Borang Pengiraan Cuti Gantian Muaturun
6 Borang Permohonan Bekerja Lebih Masa Muaturun
7 Borang Tempahan Ruang Muaturun
8 Borang Tempahan Kenderaan Muaturun
9 Borang Tempahan Makanan Muaturun
10 Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Muaturun
11 Borang Pemesanan Pengeluaran Barang-Barang (untuk Stor iCEPS) Muaturun
12 Borang Keraian Rasmi Muaturun
13 Borang Aduan Kerosakan Muaturun
14 Borang Pinjaman Peralatan (Pentadbiran) Muaturun
15 Borang Akuan Penerimaan Peralatan Muaturun
16 Borang Penghantaran Dokumen Muaturun
17 Borang Permohonan Pembelian Barangan Muaturun
18 Borang Permohonan Pembelian Barangan/Perkhidmatan Segera Muaturun
19 Borang Pemilihan Kemudahan Klinik Panel Muaturun
20 Borang Pencalonan Pengarah/ Ketua Pusat Pengajian (KPP)/Ketua Unit/Koordinator/ Penyelaras Muaturun
21 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin Muaturun
22 Borang Keluar Negara Muaturun
#Borang KewanganMuaturun
1 Borang Tuntutan Pemulangan Bil Panggilan Rasmi Telefon Bimbit Muaturun
2 Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Bil Telefon Muaturun
3 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
4 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
5 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Muaturun
6 Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara Muaturun
7 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Muaturun
8 Borang Penerima Honorium Muaturun
#Borang Bahagian Teknologi MaklumatMuaturun
1 Borang Pinjaman Peralatan ICT Muaturun
2 Borang Penyelenggaraan ICT Muaturun
3 Borang Inventori ICT Muaturun
4 Borang Permohonan Akses Pintu Keselamatan Muaturun
5 Borang Permohonan Kelulusan Projek IT (Pembangunan Sistem/Change Request) Muaturun
6 Borang Tempahan Makmal Komputer Muaturun
7 Borang Permohonan Perisian Muaturun
#Jabatan Pengurusan Korporat, Kualiti & AlumniMuaturun
1 Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Muaturun
2 Borang Pembatalan Dokumen/Borang Kualiti Muaturun
3 Borang Tindakan Pencegahan Muaturun
4 Borang Tindakan Pembetulan Muaturun
5 Borang Daftar Dokumen Kualiti Muaturun
6 Senarai Semak Audit Muaturun
7 Nota Auditor Muaturun
8 Borang Laporan Ketidakpatuhan Dan Log Audit Muaturun
9 Rekod Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
10 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
11 Borang Tempahan Kerja Rekabentuk (Kegunaan Dalaman iCEPS sahaja) Muaturun
#Borang Jabatan Pembelajaran Jarak JauhMuaturun
1 Borang Pemantauan Seminar Muaturun
2 Borang Pemantauan Seminar (Mingguan) Muaturun
3 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
4 Borang Permohonan/Pembatalan Akses SIMS Muaturun
5 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
6 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
7 Borang Kerahsiaan Muaturun
#Borang Jabatan Pendidikan LanjutanMuaturun
1 Borang Permohonan Perkhidmatan Staf Teknikal Muaturun
2 Borang Permohonan Pinjaman Peralatan Audio Visual Muaturun
3 Tatacara Peminjaman Peralatan Audio Visual dan Carta Alir Muaturun
4 Borang Tempahan Kerja Rekabentuk (Kegunaan Dalaman iCEPS sahaja) Muaturun
#Borang Jabatan Pembangunan & Pengurusan AkademikMuaturun
1 Borang Permohonan Akses IIS Intake Muaturun