KALENDAR AKADEMIK
Bil Borang Download
1 Tarikh Seminar Sesi Mac 2021 (ePJJ) Muat Turun
2 Kalendar Akademik Sepenuh Masa (KKB) - Mac 2021 Muat Turun
3 Kalendar Akademik Separuh Masa (ePJJ) - Mac 2021 Muat Turun
4 Takwim Permohonan APEL C - Sesi Mac 2021 Muat Turun
5 Jadual Mesyuarat Tabung Amanah (Pelajar) Muat Turun
6 Prosedur Rayuan Meneruskan Pengajian Muat Turun
PEKELILING AKADEMIK
Bil Pekeliling Download
1 Pekeliling MUET Muat Turun
2 Surcaj Pelajar Gred YY dan ZZ Muat Turun
3 Tindakan Ketidakpatuhan Polisi Penilaian Akademik Muat Turun
KALENDAR PEPERIKSAAN
Bil Kalendar Download
1 Kalendar Penilaian Akademik Julai 2021 Separuh Masa Muat Turun
2 Kalendar Penilaian Akademik Julai 2021 KKB Muat Turun
JADUAL SEMINAR SESI MAC 2021
Kampus Kod Program Program Muat Turun Tarikh Kemaskini
Shah Alam AC110 Diploma in Accountancy Muat Turun 17/03/2021
  AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 19/03/2021
  BM111/BM112/BM117/
BM119/BA111
Diploma in Business Management Muat Turun 26/03/2021 (P4)
  BM118/BA118/OM114 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun 22/03/2021
  CS143 Diploma in Mathematical Science Muat Turun 23/03/2021 (P1)
  HM111 Diploma in Tourism Management Muat Turun 05/04/2021 (P2)
  IC120 Diploma In Halal Management Muat Turun 23/03/2021
  IM110 Diploma In Information Management Muat Turun 09/04/2021 (P4)
  SR113 Diploma In Sports Studies Muat Turun 20/04/2021 (P4)
Kedah AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 24/03/2021
  BM111/BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 24/03/2021
Perak AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 24/03/2021
  AP117 Diploma in Interior Design Muat Turun 24/03/2021
Johor BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 29/03/2021
Melaka AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 31/03/2021
Terengganu AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 03/06/2021
  BA118 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun -
Sabah AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 01/04/2021
  AC110 Diploma in Accountancy Muat Turun 01/04/2021
  BM111/BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 01/04/2021
Sarawak AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 31/03/2021 (P2)
  BA118 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun 31/03/2021 (P1)
Kelantan AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 23/04/2021
  BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 23/04/2021
Seremban BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 30/03/2021 (P1)
Perlis AS120 Diploma In Science Muat Turun -

Jadual Ijazah Sarjana Muda- Sesi Mac 2021.

Kampus Kod Program Program Muat Turun Tarikh Kemaskini
Shah Alam AC220 AC220 (Blended Learning- New Study Plan) Muat Turun 23/04/2021 (P6)
  AC220 AC220 (Blended Learning- Old Study Plan) Muat Turun 06/04/2021(P1)
  AD241/CAAD241 Bachelor Of Graphic Design (Hons) Muat Turun 25/03/2021(P1)
  AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 26/03/2021 (P2)
  AP229 Bachelor of Building Surveying (Hons.) Muat Turun 02/04/2021 (P1)
  AP246 Bachelor of Construction Management (Hons.) Muat Turun 31/03/2021
  AS229 Bachelor of Science (Hons) Environmental Technology Muat Turun 31/03/2021 (P1)
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 06/04/2021 (P1)
  BM222/BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 17/03/2021
  BM223/BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 06/04/2021 (P1)
  BM224/BM244/BA244 Bachelor of Business Administration (Hons)
Operations Management
Muat Turun 17/03/2021
  BM226/BM246/BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun 06/04/2021 (P1)
  BM232/OM221/BA232 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun 14/04/2021 (P1)
  CS230 Bachelor of Computer Science(Hons) Muat Turun 23/03/2021
  CS240 Bachelor Of Information Technology(Hons.) Muat Turun 23/03/2021
  CS255 Bachelor of Computer Science(Hons)
Data Communication & Networking
Muat Turun 23/03/2021
  HM240 Bachelor of Science (Hons)
Hotel Management
Muat Turun 18/03/2021
  HM241 Bachelor of Science (Hons)
Tourism Management
Muat Turun 18/03/2021
  HM222/HM242 Bachelor of Science (Hons)
Food Service Management
Muat Turun 18/03/2021
  HM225/HM245 Bachelor of Science (Hons)
Culinary Arts Management
Muat Turun 18/03/2021
  IC210 Bachelor In Muamalat (Hons) Muat Turun 06/04/2021 (P3)
  IM220/224/244 Bachelor of Information Science (Hons)
Library Management
Muat Turun 18/03/2021
  IM221/225/245 Bachelor of Information Science (Hons)
Information System Management
Muat Turun 18/03/2021
  IM246 Bachelor of Information Science (Hons)
Records Management
Muat Turun 18/03/2021
  MC222/MC242 Bachelor of Mass Communication (Hons)
Public Relations
Muat Turun 18/03/2021
  MC247 Bachelor of Communication (Hons)
Interpersonal
Muat Turun 18/03/2021
  HS220/240 Bachelor of Nursing (Hons) Muat Turun 01/04/2021 (P2)
  HS222/242 Bachelor of Medical Imaging (Hons) Muat Turun 22/03/2021(P1)
  HS223/243 Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons) Muat Turun 22/03/2021
  HS244 Bachelor of Physiotherapy (Hons) Muat Turun 22/03/2021
  HS245 Bachelor of Occupational Therapy (Hons) Muat Turun 22/03/2021
  SR241 Bachelor Of Sports Management (Hons) Muat Turun 18/03/2021
  LW213 Bachelor Of Legal Studies (Hons) Muat Turun 22/03/2021
SEREMBAN BA250 Bachelor of Business Administration (Hons)
Business Economics
Muat Turun 29/03/2021
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 29/03/2021
PERLIS BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 02/04/2021 (P1)
  BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 02/04/2021 (P1)
  BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 02/04/2021 (P1)
  CS240 Bachelor Of Information Technology(Hons.) Muat Turun 02/04/2021 (P1)
PERAK BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 24/03/2021
  AP221 Bachelor of Town and Regional Planning (Hons.) Muat Turun 24/03/2021
KEDAH AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 24/03/2021
  BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 24/03/2021
MELAKA AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 31/03/2021
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 31/03/2021
  BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 31/03/2021
  BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun -
JOHOR AM228 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 29/03/2021
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 29/03/2021
KELANTAN BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 23/04/2021
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 23/04/2021
TERENGGANU AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 15/04/2021 (P2)
  BA232 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun 10/05/2021 (P3)
SABAH AC220 Bachelor Of Accountancy (Hons) Muat Turun 01/04/2021
  AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 01/04/2021
  BM223/BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 01/04/2021
SARAWAK AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 31/03/2021 (P2)
  AC220 Bachelor Of Accountancy (Hons) Muat Turun 31/03/2021 (P1)
  BM232/OM221/BA232 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun 31/03/2021 (P1)
  BM222/BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 05/04/2021 (P1)
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 08/04/2021 (P2)
JADUAL PEPERIKSAAN JUL 2021
Bil Kampus Muaturun Tarikh Kemaskini
1 Semua Kampus PDF 13/07/2021 (P1)

Sesi Februari 2021 Shah Alam sahaja.

Bil. Jadual Peperiksaan Format Muat Turun
1 Jadual Peperiksaan Khas PDF Muat Turun
Manual/Panduan
Bil Dokumen Download
1 Pandual Pendaftaran Subjek Pelajar Muat Turun
2 Manual Pengecualian Kredit - Pelajar Muat Turun
3 Turnitin - Pelajar Muat Turun
4 Panduan Permohonan Pengeluaran Pendidikan KWSP Muat Turun
5 Panduan Pembayaran Bil Atas Talian Muat Turun
6 Manual Penggunaan uFUTURE- Pelajar Muat Turun
BORANG C (TUNTUTAN TAPA)
Bil Borang Download
1 Borang C1 - Permohonan Aktiviti Pelajar Muat Turun
2 Borang C2 - Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar Muat Turun
BORANG E (PEPERIKSAAN)
Bil Borang Download
1 Borang E1 - Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muat Turun
2 Borang E2 - Permohonan Mini Transkrip & Salinan Slip Keputusan Peperiksaan Muat Turun
3 Borang E3 - Permohonan Pengesahan Pelajar Menduduki Peperiksaan Muat Turun
4 Borang E4 - Permohonan Mengambil Peperiksaan Khas Muat Turun
5 Borang RSS - Permohonan Rayuan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Muat Turun
6 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muat Turun
BORANG S (UMUM)
Bil. Borang Download
1 Borang S1 – Permohonan Pengesahan Pelajar Muat Turun
2 Borang S2 - Tuntutan Pemulangan Yuran Pengajian Muat Turun
3 Borang S3 – Permohonan Pertukaran Program / Mod / Kampus Muat Turun
4 Borang S4 – Permohonan Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar Muat Turun
5 Borang MD - Permohonan Menarik Diri Dari UiTM Muat Turun
6 Borang MD KKB – Permohonan Menarik Diri Dari UiTM (KKB) Muat Turun
7 Borang PK - Permohonan Pemindahan Kredit Muat Turun
8 Borang PC - Permohonan Pengecualian Kredit Muat Turun (manual)

Online
BORANG LAIN-LAIN
Bil. Borang Download
1 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop) Muat Turun
2 Borang Penarikan Gugur Taraf Muat Turun
3 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
4 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
5 Borang Permohonan Cuti Khas (CK)
Pelajar perlu mohon secara atas talian di : Online
Kadar yuran Cuti Khas -Muaturun
-
6 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muat Turun
7 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muat Turun
8 Borang Penghantaran Projek Akademik Muat Turun
9 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muat Turun
 
BIL PROGRAMMES NAME PROGRAM STRUCTURED
1. AC110 - Diploma in Accountancy [Download]
2. AM110 - Diploma In Public Administration

[Download]

3. AP111 - Diploma in Town and Regional Planning

[Download]

4. AP119 - Diploma in Building Surveying

[Download]

5. AP148 - Diploma in Landscape Architecture

[Download]

6. BA111 - Diploma in Business Studies

[Download]

7. BA118 - Diploma in Office Management and Technology

[Download]

8. BA119 - Diploma in Banking Studies

[Download]

9. HM111 - Diploma in Tourism Management

[Download]

10. IC110 - Diploma In Muamalat

[Download]

11. IC120 - Diploma In Halal Management

[Download]

12. IM110 - Diploma In Information Management

[Download]

13. SR111 - Diploma In Sports And Management Recreation

[Download]

14. SR113 - Diploma In Sports Studies

[Download]

Updated on 25/11/2020

BIL PROGRAMMES NAME PROGRAM STRUCTURED
1. AC220 - Bachelor Of Accountancy (Hons.)

[Download]

2. CAAD241 - Bachelor Of Graphic Design (Hons.)

[Download]

3. CAAD245 - Bachelor Of Industrial Ceramic (Hons) [Download]
4. CAAD247 - Bachelor Of Creative Photomedia (Hons.)

[Download]

5. AM228 - Bachelor of Administrative Science (Hons.)

[Download]

6. AP221 - Bachelor of Town and Regional Planning (Hons.)

[Download]

7. AP229 - Bachelor of Building Surveying (Hons.)

[Download]

8. AP246 - Bachelor of Construction Management (Hons.)

[Download]

9. AS229 - Bachelor of Science (Hons) Environmental Technology

[Download]

10. AT220 - Bachelor (Hons.) in Plantation Technology
and Management

[Download]

11. BA232 - Bachelor in Office Systems Management (Hons)

[Download]

12. BA240 - Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing

[Download]

13. BA242 - Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance

[Download]

14. BA243 - Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management

[Download]

15. BA244 - Bachelor of Business Administration (Hons)
Operations Management

[Download]

16. BA246 - Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business

[Download]

17. BA250 - Bachelor of Business Administration (Hons)
Business Economics

[Download]

18. CS230 - Bachelor of Computer Science(Hons)

[Download]

19. CS240 - Bachelor Of Information Technology(Hons.)

[Download]

20. CS255 - Bachelor of Computer Science (Hons)
Computer Networks

[Download]

21. ED241 - Bachelor Of Education(Hons.)
Teaching As A Second Language
[Download]
22. HM240 - Bachelor of Science (Hons.)
Hotel Management

[Download]

23. HM241 - Bachelor of Science (Hons.)
Tourism Management

[Download]

24. HM242 - Bachelor of Science (Hons.)
Food Service Management

[Download]

25. HM245 - Bachelor of Science (Hons.)
Culinary Arts Management

[Download]

26. HS240 - Bachelor of Nursing (Hons)

[Download]

27. HS242 - Bachelor of Medical Imaging (Hons)

[Download]

28. HS243 - Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons)

[Download]

29. HS244 - Bachelor of Physiotherapy (Hons)

[Download]

30. HS245 - Bachelor of Occupational Therapy (Hons)

[Download]

31. IC210 - Bachelor In Muamalat (Hons) [Download]
32. IM244 - Bachelor of Information Science (Hons)
Library Management

[Download]

33. IM245 - Bachelor of Information Science (Hons)
Information System Management

[Download]

34. IM246 - Bachelor of Information Science (Hons)
Records Management
[Download]
35. LW213 - Bachelor Of Legal Studies (Hons)

[Download]- 3Tahun

[Download]- 4Tahun

36. MC242 - Bachelor of Mass Communication (Hons)
Public Relations

[Download]

37. MC247 - Bachelor of Communication (Hons)
Interpersonal

[Download]

38. SR241 - Bachelor Of Sports Management (Honours)

[Download]

Updated on 19/04/2021

Contact Us

Institute Of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS)
Level 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Phone: +603-5544 8391
Fax: +603-5544 8345
Mail : iceps@uitm.edu.my

     

Frequent Ask Question (FAQ)