KALENDAR AKADEMIK
Bil Borang Download
1 Tarikh Seminar Sesi Mac 2024 (ePJJ) Muat Turun
2 Kalendar Akademik Sepenuh Masa (KKB) - MAC 2024 Muat Turun
3 Kalendar Akademik Separuh Masa (ePJJ) - MAC 2024 Muat Turun
4 Takwim Permohonan APEL C - Sesi Mac 2021 Muat Turun
5 Jadual Mesyuarat Tabung Amanah (Pelajar)- Mac 2024 Muat Turun
6 Prosedur Rayuan Meneruskan Pengajian Muat Turun
PEKELILING AKADEMIK
Bil Pekeliling Download
1 Peraturan Akademik UiTM Muat Turun
2 Pekeliling MUET Muat Turun
3 Surcaj Pelajar Gred YY dan ZZ Muat Turun
4 Tindakan Ketidakpatuhan Polisi Penilaian Akademik Muat Turun
KALENDAR PEPERIKSAAN
Bil Kalendar Download
1 Kalendar Penilaian Akademik Jan 2024 Separuh Masa Muat Turun
2 Kalendar Penilaian Akademik Jan 2024 KKB Muat Turun
JADUAL SEMINAR SESI MAC 2024
Kampus Kod Program Program Muat Turun Tarikh Kemaskini
Shah Alam AC110 Diploma in Accountancy KLik Link 13/03/2024
  AM110 Diploma in Public Administration Klik Link 11/03/2024
  BM111/BM112/BM117/
BM119/BA111
Diploma in Business Management Klik Link 19/03/2024 (P1)
  BA118/BA132 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun 19/04/2024 (P1)
  CS/CDSCS110 Diploma in Computer Science Klik Link -
  CS/CDSCS143 Diploma in Mathematical Science Klik Link -
  HM111 Diploma in Tourism Management Klik Link -
  IC120 Diploma In Halal Management Muat Turun -
  CDIM110 Diploma In Information Management Klik Link 22/03/2024
  SR111 Diploma In Sports And Recreational Management Muat Turun 22/03/2024
  SR113 Diploma In Sports Studies Muat Turun 03/05/2024 (P3)
Kedah AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun -
  BM111/BA111 Diploma in Business Management Muat Turun -
  BA118/BA132 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun -
Perak AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 01/04/2024
  AP117 Diploma in Interior Design Muat Turun 01/04/2024
  CAAD111 Diploma in Art and Design (Graphics Design & Digital Media) Muat Turun 01/04/2024
  CAAD116 Diploma in Art & Design (Fashion Design) Muat Turun 01/04/2024
Johor BA111 Diploma in Business Management Muat Turun -
Melaka AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun -
Terengganu AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun -
  BA118 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun -
Sabah AM110 Diploma in Public Administration Klik Link 15/03/2024
  AC110 Diploma in Accountancy Klik Link 15/03/2024
  BM111/BA111 Diploma in Business Management Klik Link 15/03/2024
Sarawak AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 03/04/2024 (P1)
  BA118/BA132 Diploma in Office Management & Technology Muat Turun 03/04/2024 (P1)
Kelantan AM110 Diploma in Public Administration Muat Turun 16/04/2024
  BA111 Diploma in Business Management Muat Turun 16/04/2024
Seremban BA111 Diploma in Business Management Muat Turun -

Jadual Ijazah Sarjana Muda- Sesi Mac 2024.

Kampus Kod Program Program Muat Turun Tarikh Kemaskini
Shah Alam AC220 AC220 (Blended Learning- New Study Plan) Klik LInk 13/03/2024
  CAAD241/CAAD261 Bachelor Of Graphic Design (Hons) Klik Link -
  CAAD244/CAAD264 Bachelor of Industrial Design (Honors) Klik Link -
  CAAD246/CAAD26 Bachelor Of Fashion Design (Hons) KLik Link -
  AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Klik Link 11/03/2024
  CFAP229 Bachelor of Building Surveying (Hons.) Muat Turun 18/03/2024  (P2)
  CFAP246 Bachelor of Construction Management (Hons.) Muat Turun 18/03/2024  (P2)
  AS201 Bachelor of Science (Hons) Biology Klik Link 19/03/2024 (P1)
  AS203 Bachelor of Science (Hons) Physics Klik Link -
  AS229 Bachelor of Science (Hons) Environmental Technology Klik Link 19/03/2024 (P1)
  AS246 Bachelor of Science (Hons) Science And Food Technology Klik Link 19/03/2024 (P1)
  BM220/BM240/BA240/BA270  Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Klik Link 19/03/2024 (P1)
  BM222/BM242/BA242/BA272 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Klik Link 22/03/2024
  BM223/BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 22/04/2024 (P2)
  BM224/BM244/BA244/BA274 Bachelor of Business Administration (Hons)
Operations Management
Klik Link 22/03/2024
  BM226/BM246/BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun 22/04/2024 (P1)
  BA247/BA277 Bachelor of Business Administration (Hons)
Transport
Muat Turun 22/04/2024 (P2)
  BA249/BA279

Bachelor of Business Administration (Hons)Islamic Banking Klik Link 22/03/2024
  BA232/BM232 Bachelor In Office Systems Management (Hons) Muat Turun 19/04/2024(P1)
  BA233 Bachelor Of Business Administration (Hons) Entrepreneurship Muat Turun 19/03/2024
  BA273 Bachelor in Business Administration (Hons) Entrepreneurship Muat Turun 22/04/2024 (P2)
  BA262

Bachelor In Business Technology Management (Honours)

Muat Turun 19/04/2024 (P1)
  BA263

Bachelor Of Business In Entrepreneuship (Honours)

Muat Turun 19/04/2024 (P1)
  BA264

Bachelor Of Business In Service Management (Honours)

Muat Turun 19/04/2024 (P1)
  BA266

Bachelor Of Business In Event Management (Honours)

Muat Turun 19/04/2024
  BA276

Bachelor Of Business In Event Management (Honours)

Muat Turun 15/03/2024
  CDCS230 Bachelor of Computer Science(Hons) Klik Link -
  CDCS240 Bachelor Of Information Technology(Hons.) Klik Link -
  CDCS253 Bachelor of Computer Science(Hons)
Multimedia Computing
Klik Link -
  CDCS255 Bachelor of Computer Science(Hons)
Data Communication & Networking
Klik Link -
  CDCS264 Bachelor of Computer Science(Hons)
Business Computing
Klik Link -
  HM240 Bachelor of Science (Hons)
Hotel Management
Klik Link -
  HM241 Bachelor of Science (Hons)
Tourism Management
Klik Link -
  HM222/HM242 Bachelor of Science (Hons)
Food Service Management
Klik Link 20/03/2024
  HM262

Bachelor Of Science In Foodservice Management (Honours)

Klik Link 20/03/2024
  HM225/HM245 Bachelor of Science (Hons)
Culinary Arts Management
Klik Link 20/03/2024
  HM265

Bachelor Of Science In Culinary Arts Management (Honours)

Klik Link 20/03/2024
  IC210 Bachelor In Muamalat (Hons) Muat Turun 18/03/2024 (P1)
  IC220 Bachelor In Halal Industry Management (Hons) Muat Turun 18/03/2024 (P1)
  CDIM260/IM244 Bachelor of Information Science (Hons)
Library Management
Klik Link 22/03/2024
  CDIM262/IM245 Bachelor of Information Science (Hons)
Information System Management
Klik Link 22/03/2024
  CDIM261/IM246 Bachelor of Information Science (Hons)
Records Management
Klik Link 22/03/2024
  MC222/MC242 Bachelor of Mass Communication (Hons)
Public Relations
Klik Link -
  MC247 Bachelor of Communication (Hons)
Interpersonal
Klik Link -
  HS220/240 Bachelor of Nursing (Hons) Muat Turun -
  HS222/242 Bachelor of Medical Imaging (Hons) Muat Turun -
  HS223/243 Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons) Muat Turun -
  HS244 Bachelor of Physiotherapy (Hons) Muat Turun -
  HS245 Bachelor of Occupational Therapy (Hons) Muat Turun -
  SR241 Bachelor Of Sports Management (Hons) Muat Turun 03/05/2024 (P1)
  SR243 Bachelor Of Sports Science (Hons) Muat Turun 03/05/2024 (P2)
  LG240 Bachelor Of Applied Language Studies(English Language for Professional Communication) Hons Muat Turun 29/03/2024
  LG241 Bachelor Of Applied Language Studies(Malay Language For Professional Communication) Hons Muat Turun 29/03/2024
  LW213 Bachelor Of Legal Studies (Hons) Klik Link 11/03/2024
SEREMBAN BA250 Bachelor of Business Administration (Hons)
Business Economics
Muat Turun -
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
PERLIS BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
  BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun -
  BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun -
  CDCS240 Bachelor Of Information Technology(Hons.) Muat Turun -
PERAK BA243/BA273 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 14/03/2024
  BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 14/03/2024
  BA270 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 14/03/2024
  AP221 Bachelor of Town and Regional Planning (Hons.) Muat Turun 14/03/2024
KEDAH AC220 AC220 (Blended Learning- New Study Plan) Muat Turun -
  AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun -
  AM238 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun -
  BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun -
  BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun -
  BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun -
MELAKA AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun -
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 19/03/2024
  BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Muat Turun 19/03/2024
  BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun 19/03/2024
  BM226/BM246/BA246 Bachelor of Business Administration (Hons)
International Business
Muat Turun -
JOHOR AM228 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun -
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun -
KELANTAN AC220 AC220 (Blended Learning- New Study Plan) Muat Turun 16/04/2024
  BA232 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun 16/04/2024
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 16/04/2024
  BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 16/04/2024
TERENGGANU AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun -
  BA232 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun -
  BA244  Bachelor of Business Administration (Hons)
Operations Management
Muat Turun -
SABAH AC220 Bachelor Of Accountancy (Hons) Klik Link 15/03/2024
  AM228 Bachelor of Administrative Science (Hons) Klik Link 15/03/2024
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Klik Link 15/03/2024
  BM222/BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Klik Link 15/03/2024
  BM223/BM243/BA243 Bachelor of Business Administration (Hons)
Human Resource Management
Klik Link 15/03/2024
SARAWAK AM228/AM238 Bachelor of Administrative Science (Hons) Muat Turun 03/04/2024 (P2)
  AC220 Bachelor Of Accountancy (Hons) Muat Turun 03/04/2024 (P1)
  BM232/BA232/BA262 Bachelor in Office Systems Management (Hons) Muat Turun 03/04/2024 (P1)
  BM222/BM242/BA242 Bachelor of Business Administration (Hons)
Finance
Muat Turun 03/04/2024 (P1)
  BM220/BM240/BA240 Bachelor of Business Administration (Hons)
Marketing
Muat Turun 03/04/2024 (P1)
JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR JAN 2024
Bil Kampus Muaturun Tarikh Kemaskini
1 SHAH ALAM / PUNCAK ALAM PDF 24/01/2024 (P1)
2 DUNGUN PDF 17/01/2024
3 SRI ISKANDAR PDF 29/01/2024
4 JENGKA PDF -
5 ARAU PDF -
6 PASIR GUDANG PDF 24/01/2024
7 SAMARAHAN PDF -
8 KOTA KINABALU PDF 24/01/2024
9 KELANTAN PDF -
10 KEDAH PDF -

Sesi Sept 2023 Shah Alam Dan KKB sahaja.

Bil. Jadual Peperiksaan Format Muat Turun
1 Jadual Peperiksaan Khas PDF Muat Turun
Manual/Panduan
Bil Dokumen Download
1 Panduan Pendaftaran Subjek Pelajar Muat Turun
2 Manual Pengecualian Kredit - Pelajar Muat Turun
3 Panduan Permohonan Pengeluaran Pendidikan KWSP Muat Turun
4 Panduan Pembayaran Bil Atas Talian Muat Turun
5 Manual Penggunaan uFUTURE- Pelajar Muat Turun
BORANG C (TUNTUTAN TAPA)
Bil Borang Download
1 Borang C1 - Permohonan Aktiviti Pelajar Klik Link
2 Borang C2 - Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar Muat Turun
BORANG E (PEPERIKSAAN)
Bil Borang Download
1 Borang E1 - Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muat Turun
2 Borang E2 - Permohonan Mini Transkrip & Salinan Slip Keputusan Peperiksaan Klik Link
3 Borang E3 - Permohonan Pengesahan Pelajar Menduduki Peperiksaan Klik Link
4 Borang E4 - Permohonan Mengambil Peperiksaan Khas Muat Turun
5 Borang RSS - Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Klik Link
6 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Klik Link
BORANG S (UMUM)
Bil. Borang Download
1 Borang S1 – Permohonan Pengesahan Pelajar Klik Link
2 Borang S2 - Tuntutan Pemulangan Yuran Pengajian Muat Turun
3 Borang S3 – Permohonan Pertukaran Program / Kampus Klik Link
4 Borang S4 – Permohonan Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar 
Gunakan GMail rasmi pelajar. Layari https://mail.uitm.edu.my untuk info lanjut.
Klik Link
5 Borang S5 – Permohonan Mengambil Lebihan Jam Kredit Klik Link
6 Borang MD - Permohonan Menarik Diri Dari UiTM Klik Link
7 Borang MD KKB – Permohonan Menarik Diri Dari UiTM (KKB) Muat Turun
8 Borang PK - Permohonan Pemindahan Kredit Muat Turun
9 Borang PC - Permohonan Pengecualian Kredit Muat Turun (manual)

Online
BORANG LAIN-LAIN
Bil. Borang Download
1 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop) Klik Link
2 Borang Penarikan Gugur Taraf Klik Link
3 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
4 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
5 Borang Permohonan Cuti Khas (CK)
Pelajar perlu mohon secara atas talian di : Online
Kadar yuran Cuti Khas -Muaturun
-
6 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muat Turun
7 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muat Turun
8 Borang Penghantaran Projek Akademik Muat Turun
9 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muat Turun
 
BIL PROGRAMMES NAME PROGRAM STRUCTURED
1. AC110 - Diploma in Accountancy [Download]
2. AM110 - Diploma In Public Administration

[Download]

3. AM120 - Diploma In Public Administration

[Download]

4. CFAP111 - Diploma in Town and Regional Planning

[Download]

5. CFAP119 - Diploma in Building Surveying

[Download]

6. CFAP127 - Diploma In Interior Design Technology

[Download]

7. CFAP148 - Diploma in Landscape Architecture

[Download]

8. AS113 - Diploma in Polymer Technology

[Download]

9. AS114 - Diploma in Microbiology

[Download]

10. AS115 - Diploma in Industrial Chemistry

[Download]

11. AS116 - Diploma In Food Technology

[Download]

12. AS120 - Diploma in Science

[Download]

13. BA111 - Diploma in Business Studies

[Download]

14. BA117 - Diploma in Business Studies (Transport)

[Download]

15. BA132 - Diploma in Office Technology Management

[Download]

16. BA119 - Diploma in Banking Studies

[Download]

17. CAAD111 - Diploma in Art & Design (Graphic Design & Digital Media)

[Download]

18. CAAD114 - Diploma in Art & Design (Industrial Design)

[Download]

19. CAAD116 - Diploma in Art & Design (Fashion Design)

[Download]

20. CAAD117 - Diploma in Photography and Creative Imaging

[Download]

21. CDCS110 - Diploma in Computer Science

[Download]

22. CDCS143 - Diploma in Mathematical Science

[Download]

23. HM110 - Diploma in Hotel Management

[Download]

24. HM111 - Diploma in Tourism Management

[Download]

25. HM112 - Diploma Food Service Management

[Download]

26. HM115 - Diploma in Culinary Arts Management

[Download]

27. HM116 - Diploma in Pastry Arts

[Download]

28. IC110 - Diploma In Muamalat

[Download]

29. IC120 - Diploma In Halal Management

[Download]

30. CDIM110 - Diploma In Information Management

[Download]

31. LG121 - Diploma Executive In Arabic Professional Communication

[Download]

32. LG122 - Diploma Executive In Mandarin Professional Communication

[Download]

33. SR111 - Diploma In Sports And Management Recreation

[Download]

34. SR113 - Diploma In Sports Studies

[Download]

Updated on 18/03/2024

BIL PROGRAMMES NAME PROGRAM STRUCTURED
1. AC220 - Bachelor Of Accountancy (Hons.)

[Download]

2. AM238 - Bachelor of Administrative Science (Hons.)

[Download]

3. CFAP221 - Bachelor of Town and Regional Planning (Hons.)

[Download]

4. CFAP229 - Bachelor of Building Surveying (Hons.)

[Download]

5. CFAP230 - Bachelor of Parks and Amenity Management (Hons.)

[Download]

6. CFAP246 - Bachelor of Science (Hons) Construction Management

[Download]

7. AS201 - Bachelor of Science (Hons) Biology

[Download]

8. AS203 - Bachelor of Science (Hons) Physics

[Download]

9. AS222 - Bachelor of Science (Hons) Chemistry with Management

[Download]

10. AS229 - Bachelor of Science (Hons.) Environmental Technology

[Download]

11. AS240 - Bachelor of Science (Hons.) Materials Science & Technology

[Download]

12. AS243 - Bachelor of Science (Hons) Polymer Technology

[Download]

13. AS245 - Bachelor of Science (Hons) Applied Chemistry

[Download]

14. AS246 - Bachelor of Science (Hons) Food Science and Technology

[Download]

15. AS250 - Bachelor of Science (Hons.) Textile Science & Fashion Technology

[Download]

16. AS256 - Bachelor of Science (Hons) Sustainable Marine Technology

[Download]

17. AS290 - Bachelor of Science (Hons.) Textile Science & Fashion Technology and Bachelor of Fashion Design (Hons.)

[Download]

18. AS291 - Bachelor of Science (Hons.) Textile Science and Fashion Technology AND Bachelor of Art Fashion Design (Hons.)

[Download]

19. AT220 - Bachelor (Hons.) in Plantation Technology
and Management

[Download]

20. BA262 - Bachelor in Office Systems Management (Hons)

[Download]

21. BA263 - Bachelor of Business in Entrepreneurship(Hons) 

[Download]

22. BA264 - Bachelor Of Business In Service Management (Honours)

[Download]

23. BA266 - Bachelor Of Business In Event Management (Honours)

[Download]

24. BA270 - Bachelor Of Business In Marketing (Honours)

[Download]

25. BA271 -Bachelor Of Business In Insurance (Honours)

[Download]

26. BA272 - Bachelor Of Business In Finance (Honours)

[Download]

27. BA273 - Bachelor Of Business In Human Resource Management (Honours)

[Download]

28. BA274 - Bachelor Of Business In Operations Management (Honours)

[Download]

29. BA276 - Bachelor In International Business (Honours)

[Download]

30. BA277 - Bachelor of Business in Transport (Honours)

[Download]

31. BA279 - Bachelor Of Business In Islamic Banking (Honours)

[Download]

32. BA280 - Bachelor of Business Economics (Hons)

[Download]

33. CAAD230 - Bachelor Of Printing Technology (Hons.)

[Download]

34. CAAD232 - Bachelor Of Visual Culture Studies (Hons.)

[Download]

35. CAAD241 - Bachelor Of Graphic Design (Hons.)

[Download]

36. CAAD244 - Bachelor in Industrial Design (Hons.)

[Download]

37. CAAD245 - Bachelor Of Industrial Ceramic (Hons) [Download]
38. CAAD264 - Bachelor in Industrial Design Technology (Honours) [Download]
39. CAAD266 - Bachelor Of Fashion Design (Hons) [Download]
40. CAAD247 - Bachelor Of Creative Photomedia (Hons.)

[Download]

41. CDCS230 - Bachelor of Computer Science(Hons)

[Download]

42. CDCS240 - Bachelor Of Information Technology(Hons.)

[Download]

43. CDCS253 - Bachelor of Computer Science (Hons.)
Multimedia Computing

[Download]

44. CDCS255 - Bachelor of Computer Science (Hons)
Computer Networks

[Download]

45. CDCS264 - Bachelor of Information System (Hons)
Business Computing

[Download]

46. ED241 - Bachelor Of Education(Hons.)
Teaching As A Second Language
[Download]
47. HM240 - Bachelor of Science (Hons.)
Hotel Management

[Download]

48. HM241 - Bachelor of Science (Hons.)
Tourism Management

[Download]

49. HM242 - Bachelor of Science (Hons.)
Food Service Management

[Download]

50. HM245 - Bachelor of Science (Hons.)
Culinary Arts Management

[Download]

51. HM252 -Bachelor Of Science (Hons.)
Foodservice Management With Entrepreneurship

[Download]

52. HS240 - Bachelor of Nursing (Hons)

[Download]

53. HS242 - Bachelor of Medical Imaging (Hons)

[Download]

54. HS243 - Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons)

[Download]

55. HS244 - Bachelor of Physiotherapy (Hons)

[Download]

56. HS245 - Bachelor of Occupational Therapy (Hons)

[Download]

57. IC210 - Bachelor In Muamalat (Hons) [Download]
58. IC220 - Bachelor of Halal Industry Management (Hons) [Download]
59. CDIM260 - Bachelor of Information Science (Hons)
Library Management

[Download]

60. CDIM262 - Bachelor of Information Science (Hons)
Information System Management

[Download]

61. CDIM261 - Bachelor of Information Science (Hons)
Records Management
[Download]
62. LG240 - Bachelor of Applied Language Studies (Hons.)
English for Professional Communication
[Download]
63. LG241 - Bachelor of Applied Language Studies (Hons.)
Malay Language for Professional Communication
[Download]
64. LW213 - Bachelor Of Legal Studies (Hons)

[Download]- 3Tahun

[Download]- 4Tahun

65. CDMC242 - Bachelor of Mass Communication (Hons)
Public Relations

[Download]

66. CDMC247 - Bachelor of Communication (Hons)
Interpersonal

[Download]

67. SR241 - Bachelor Of Sports Management (Honours)

[Download]

68. SR243 - Bachelor of Sports Science (Hons.)

[Download]

Updated on 05/04/2024

Contact Us

Institute of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS)
Level 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Phone: +603-5544 4998
Fax: +603-5544 8345
Mail : iceps@uitm.edu.my

     

Frequent Ask Question (FAQ)