Borang
BORANG PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA
Bil. Borang Download
1 Borang Keluar Pejabat Muat Turun
2 Borang Cuti Rehat iCEPS Muat Turun
3 Borang Cuti Tanpa Rekod iCEPS Muat Turun
4 Borang Cuti Gantian iCEPS Muat Turun
5 Borang Pengiraan Cuti Gantian Muat Turun
6 Borang Permohonan Bekerja Lebih Masa Muat Turun
7 Borang Tempahan Ruang Muat Turun
8 Borang Tempahan Kenderaan Muat Turun
9 Borang Tempahan Makanan Muat Turun
10 Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Muat Turun
11 Borang Pemesanan Pengeluaran Barang-Barang (untuk Stor iCEPS) Muat Turun
12 Borang Keraian Rasmi Muat Turun
13 Borang Aduan Kerosakan Muat Turun
14 Borang Pinjaman Peralatan (Pentadbiran) Muat Turun
15 Borang Akuan Penerimaan Peralatan Muat Turun
16 Borang Penghantaran Dokumen Muat Turun
17 Borang Permohonan Pembelian Barangan Muat Turun
18 Borang Permohonan Pembelian Barangan/Perkhidmatan Segera Muat Turun
19 Borang Pemilihan Kemudahan Klinik Panel Muat Turun
20 Borang Pencalonan Pengarah/ Ketua Pusat Pengajian (KPP)/Ketua Unit/Koordinator/ Penyelaras Muat Turun
21 Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin Muat Turun
22 Borang Keluar Negara Muat Turun
23 Borang Cuti Kuarantin (Diri Sendiri) Muat Turun
BORANG UNIT KUALITI
Bil Borang Download
1 Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Muat Turun
2 Borang Pembatalan Dokumen/Borang Kualiti Muat Turun
3 Borang Tindakan Pencegahan Muat Turun
4 Borang Tindakan Pembetulan Muat Turun
5 Borang Daftar Dokumen Kualiti Muat Turun
6 Senarai Semak Audit Muat Turun
7 Nota Auditor Muat Turun
8 Borang Laporan Ketidakpatuhan Dan Log Audit Muat Turun
BORANG JABATAN PEMASARAN & KOMUNIKASI KORPORAT
Bil Borang Download
1 Rekod Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muat Turun
2 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muat Turun
3 Borang Tempahan Kerja Rekabentuk (Kegunaan Dalaman iCEPS sahaja) Muat Turun
4 Borang Barang/Cenderamata Muat Turun
5 Borang Permohonan Webex iCEPS Muat Turun
6 Borang Khidmat Pengurusan Majlis Muat Turun
7 Borang Permohonan Pinjaman Peralatan Audio Visual Muat Turun
BORANG KEWANGAN
Bil Borang Download
1 Borang Tuntutan Pemulangan Bil Panggilan Rasmi Telefon Bimbit Muat Turun
2 Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Bil Telefon Muat Turun
3 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
4 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muat Turun
5 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Muat Turun
6 Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara Muat Turun
7 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Muat Turun
8 Borang Penerima Honorium Muat Turun
9 Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan Muat Turun
10 Borang Tuntutan Rawatan Perubatan Muat Turun
11 Borang Tuntutan Bayaran Balik Tiket Kapal Terbang Muat Turun
12 Borang Perolehan Muat Turun
13 Borang Penilaian Prestasi Syarikat Muat Turun
BORANG BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bil Borang Download
1 Borang Pinjaman Peralatan ICT Muat Turun
2 Borang Penyelenggaraan ICT Muat Turun
3 Borang Inventori ICT Muat Turun
4 Borang Permohonan Akses Pintu Keselamatan Muat Turun
5 Borang Permohonan Kelulusan Projek IT (Pembangunan Sistem) Muat Turun
6 Borang Permohonan Kelulusan Projek IT (Penambahbaikan Sistem/Change Request) Muat Turun
7 Borang Tempahan Makmal Komputer Muat Turun
8 Borang Permohonan Perisian Muat Turun
BORANG JABATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Bil Borang Download
1 Borang Permohonan/Pembatalan Akses SIMS Muat Turun
2 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muat Turun
3 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muat Turun
4 Borang Kerahsiaan Muat Turun
5 Borang S5A -Permohonan Pelajar Mendaftar Kursus Melebihi 16 Jam Kredit (Lampiran disertakan) Muat Turun
BORANG JABATAN PENDIDIKAN LANJUTAN
Bil Borang Download
1 Borang Permohonan Perkhidmatan Staf Teknikal Muat Turun
2 Borang Permohonan Pinjaman Peralatan Audio Visual Muat Turun
3 Tatacara Peminjaman Peralatan Audio Visual dan Carta Alir Muat Turun
4 Borang Tempahan Kerja Rekabentuk (Kegunaan Dalaman iCEPS sahaja) Muat Turun
BORANG JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN AKADEMIK
Bil Borang Download
1 Borang Permohonan Akses IIS Intake Muat Turun

Contact Us

Institute of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS)
Level 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Phone: +603-5544 4998
Fax: +603-5544 8345
Mail : iceps@uitm.edu.my

     

Frequent Ask Question (FAQ)