Pemakluman Berkenaan Kod Pra-Syarat Dan Pengambilan Dua Kod Serentak Bagi Kursus Bahasa

PEMAKLUMAN BERKENAAN KOD PRA-SYARAT DAN PENGAMBILAN DUA KOD SERENTAK BAGI KURSUS BAHASA

PENGUMUMAN PENTING:

  1. Semua pelajar Program Ijazah MESTI terlebih dahulu lulus samada kod ELC501 atau ELC590 sebelum mengambil kod Bahasa Inggeris yang lain.
  2. Semua pelajar (kecuali pelajar yang akan bergraduat semester ini) TIDAK dibenarkan mengambil DUA kod Bahasa Inggeris/ Bahasa Ketiga serentak di dalam satu semester.
  3. Pelajar yang akan bergraduat perlu membuat permohonan bertulis untuk mengambil dua kod bahasa serentak kepada pihak Akademi Pengajian Bahasa melalui pihak iCEPS.

b/p KPP iCEPS

Contact Us

Institute of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS)
Level 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Phone: +603-5544 8391
Fax: +603-5544 8345
Mail : iceps@uitm.edu.my

     

Frequent Ask Question (FAQ)