Image

Terma & Syarat

 1. Program ini dinamakan “Student-Get-Student (SGS)”.
 2. SGS ini dikhususkan kepada semua pelajar UiTM yang berstatus aktif untuk menjadi “Rakan Promosi iCEPS (RPI)”. Kakitangan iCEPS yang sedang belajar (mengikuti program pengajian separuh masa UiTM) tidak dibenarkan menjadi RPI
 3. Ganjaran sebanyak RM200.00 bagi setiap seorang pelajar baharu akan dikreditkan ke akaun bank RPI yang berjaya memenuhi syarat.
 4. Syarat pembayaran ganjaran tersebut adalah:
  • RPI dikehendaki untuk mengisi maklumat calon pelajar separuh masa iCEPS yang ingin didaftarkan di http://iis-iceps.uitm.edu.my
  • Program pengajian yang terlibat dengan SGS ini adalah diploma dan sarjana muda separuh masa UiTM iCEPS sahaja.
  • Pelajar baharu tersebut hendaklah mendaftar sebagai pelajar UiTM dan membayar semua yuran pada semester pertama.
  • Pelajar baharu tersebut hendaklah menduduki peperiksaan pada semester pertama dan mendapat keputusan peperiksaan akhir.
  • Pembayaran kepada RPI akan dibuat selepas pelajar baharu berkenaan mendapat keputusan peperiksaan akhir.
  • Pemberian ganjaran ini hanya pada semester pertama sahaja dan tidak akan berulang ke semester seterusnya.
 5. Pembayaran dibuat melalui akaun bank yang aktif di student portal. Sila kemaskini maklumat akaun bank di dalam student portal.

Contact Us

Institute of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS)
Level 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Phone: +603-5544 4998
Fax: +603-5544 8345
Mail : iceps@uitm.edu.my

     

Frequent Ask Question (FAQ)